Welkom bij het Ondersteuningsnetwerk KinderopvangWaarvoor kan je bij het ondersteuningsnetwerk terecht?

Een kinderopvang starten of uitbouwen, is een hele onderneming. Bij het ondersteuningsnetwerk kan je terecht voor al je vragen. Je krijgt advies en ondersteuning op maat van je opvanglocatie. We ontwikkelen handige instrumenten die je kunnen helpen bij het uitbaten van je kinderopvang en brengen je in contact met collega’s.Wat kost het?

De ondersteuning is in principe kosteloos voor gezins- en groepsopvang zonder subsidies of met een basissubsidie, voor zelfstandige gezinsopvang met subsidies voor inkomenstarief, en voor groepsopvang met inkomenstarief en maximum 18 plaatsen. Andere organisatoren kunnen ondersteuning tegen betaling ontvangen.

Voor meer info, contacteer het infopunt

Over ons

De vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang ondersteunt organisatoren in de kinderopvang.

Sinds 1 januari 2019 bundelen VoorZet, ’t OpZet, UNIZO/kinderopvang, de organisaties op vlak van pedagogische en taalondersteuning voor baby’s en peuters en de ondersteuners van buitenschoolse opvang, hun krachten. VoorZet is het infopunt van het netwerk, maar je kan ook rechtstreeks terecht bij de andere ondersteuners.

De jarenlange bestaande samenwerking tussen deze gespecialiseerde ondersteuners krijgt zo formeel vorm en wordt bijgetreden door VVSG en werkgeversorganisaties SOM, Vlaams Welzijnsverbond en UnieKO.VoorZet is het infopunt van het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang

VoorZet www.voorzet.be


't OpZet biedt ondersteuning op vlak van organiseren en kwaliteitszorg

't OpZet www.topzet.be


UNIZO/kinderopvang biedt ondersteuning op vlak van ondernemerschap

UNIZO/kinderopvang www.unizo.be/kinderopvang


Regionale ondersteuners voor de opvang van baby’s en peuters

VCOK www.vcok.be
VDKO www.vdkomma.be
CEGO vzw www.cego.be
Limburgs Steunpunt Kinderopvang www.limburg.be/kinderopvang
Felies www.felies.be
De Blauwe Lelie www.deblauwelelie.be
Vier Hoog www.vierhoog.be
Xzekoo www.arteveldehogeschool.be/xzekoo
Karel de Grote Hogeschool www.kdg.be
Leren@Vaart www.lerenatvaart.be
Stad Gent stad.gent
Waar deze organisaties actief zijn, vind je in deze lijst.


Regionale ondersteuners voor de opvang van schoolkinderen

3WPlus www.3wplus.be
Limburgs Steunpunt Kinderopvang www.limburg.be/kinderopvang
Komma www.vdkomma.be
Landelijke Kinderopvang www.landelijkekinderopvang.be
IGO www.igo.be
Blenders www.blenders.be
VCOK www.vcok.be


WerkgeversorganisatiesVlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten